Enyi Enyi tufuo $ 3,300 Nezuko Anime Figures, ya mere enyi nwoke ghawara ya